henrikbeyer

Henrik Beyer är en erfaren författare och hälsovetare med över 20 års erfarenhet av att inspirera människor att förbättra sina levnadsvanor för att uppnå ett balanserat och friskt liv.

Henrik Beyer är författare till över ett dussin böcker inom hälsa, träning och personlig utveckling. Hans expertisområden omfattar levnadsvanor som förebygger sjukdomar och främjar både fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Samtliga böcker finns att köpa i bokhandeln eller online.

En av Henriks mest framstående verk är den populära bokserien om Hälsobalans, vilket också har varit grunden för flera års föreläsningar och workshops om att hitta balans i livet. I denna föreläsning diskuteras hälsoråd, träningstips, dieter, reklam, kroppsideal och förbättringshets som alla påverkar våra liv. Genom att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet ger han åhörarna en ökad medvetenhet och nya insikter om både fysisk och själslig hälsa.

Henriks föreläsning om spirituell/andlig hälsa är en annan viktig del av hans arbete. Han utforskar vad icke-religiösa människor kan finna meningsfullt och ger perspektiv på stora livsfrågor. Henrik visar på att spirituell brist kan yttra sig på olika sätt och ger verktyg för att möta dessa utmaningar.

Medlem i Sveriges Talare

.

Unlock Your Best Self with ExploreforGrowth: Quick tips, inspiring stories, and actionable advice for a healthier, happier you—all in just 2 minutes. 

Subscribe to the Explore for Growth Newsletter.

Hälsovetare