Skip to content
Henrik Beyer

/Om Beyer

Henrik Beyer (Fil.mag)

Henrik är utbildad hälsovetare på Deakin University, James Cook University i Australien och har en magisterexamen i samhällsförändring och social handling och har genomfört forskningsstudier inom levnadsvanor och folkhälsa. Som ett erkännande för enastående akademiska prestationer och utmärkthet erhöll han medlemskap i Golden Key International Honours Society.

Han har ansvarat för två regeringsuppdrag för byggda miljöer som främjar fysisk aktivitet och har arbetat med fysisk aktivitet och motiverande samtal på Statens folkhälsoinsititut. Andra arbetsgivare har varit Healthy Cities Project, WHO och Stadskansliet. Henrik har dessutom en bakgrund som chef och hälsopromotör inom friskvårdsindustrin samt som personlig tränare och är utbildare inom motiverande samtal.

År 2019 släppte han sin nionde bok och hans arbete med att stötta människors hälsa fortsätter genom hans författarskap, Knuffa, Gott Liv Podden och som talare.

Kontakt

Email: henrik(@)henrikbeyer.se

Telefon: 0700-244374

Henrik Beyer